Don’t worry! I got your back in the sack (together with Bedsupply.eu)

Question. And I want an honest answer here, so no fibbing. When was the last time you asked yourself, can I go to bed yet? If the first words that come to mind are either ‘no, never’ or ‘wait, what?’ then please move along. Nothing to read for you here. If,…

Don’t worry! I got your back in the sack (together with Bedsupply.eu)

Question. And I want an honest answer here, so no fibbing. When was the last time you asked yourself, can I go to bed yet? If the first words that come to mind are either ‘no, never’ or ‘wait, what?’ then please move along. Nothing to read for you here. If, on the other hand, you are like me and have no qualms about turning in before the 8 o’clock news is over, you might want to sit down – or lie down – for the bedtime story I have for you today. That’s right, it’s time for me to fess up that I’ve got a bed, bed habit (or two) – especially now that there’s precious little to do outside the house. You see, I’ve been going to bed earlier and earlier these past few weeks. I watch a little YouTube, do some reading and before I know it, three hours have flown by. What definitely helps, is that I recently splurged on some luxury duvet covers from Bedsupply.eu. Oh great, I hear you think, sponsored content! But hey, don’t we all have to make a living? I decided years ago that I wanted to make a buck as a blogger and so I guess I now have to make my bed and lie in it. Ha! Don’t worry, though. I promise I’ll give you plenty of tips and tricks on how to choose just the right duvet cover. Because when it comes to the sack, I’ve got your back!

Vraagje. Enne…ik wil dat je eerlijk antwoord geeft, dus niet jokken. Wanneer was de laatste keer dat je jezelf afvroeg: kan ik al naar bed? Als het eerste wat je opkomt is: ‘nou, nooit!’ of ‘huh, wat?’, klik dan gerust weg. Niks voor jou om hier te lezen vandaag. Maar als je zoals ik bent en je niet schaamt om al naar bed te gaan voordat het 8-uurjournaal voorbij is, dan wil je zeker even gaan zitten – of liggen – voor dit verhaaltje voor het slapen gaan. Jaja, ik ga hier met de billen bloot (niet letterlijk dan he) – zeker nu er zo weinig buitenshuis te doen is. Want weet je, ik ben de afgelopen weken steeds vroeger op bed gaan liggen. Ik kijk een beetje YouTube, lees wat en voordat ik het weet, zijn er drie uur voorbijgevlogen. Wat daarbij echt helpt, is dat ik onlangs geïnvesteerd heb in luxe dekbedovertrekken van Bedsupply.eu. Oh fijn, hoor ik je nu al denken, gesponsorde content! Maar hé, moeten we niet allemaal onze centjes verdienen? Ik besloot jaren geleden dat ik een professioneel blogger wilde worden. En dat betekent, zoals ze in het Engels zeggen, I have to make my bed and lie in it. Ha! Maar geen zorgen. Ik beloof je plechtig dat ik je meer dan genoeg tips en tricks geef over hoe je precies het juiste dekbedovertrek kiest. Want ik weet het best, wat werkt in je nest!

Patrick Kooiman Bedsupply

This confirmed bachelor put on his best ‘come hither’ look just for you! / Deze verstokte vrijgezel geeft je zijn beste ‘kom maar hier’ look.

First things first. And I’m not sure I even need to say it. We spend a third of our lives in bed. At least, that’s what you always hear. I guess this bit of common knowledge is based on the scientific fact that we function best when we put in eight hours of sleep a day. Whoever came to this conclusion, did not include me in their research. In fact, I’d like to go out on a limb and say that on top of my eight hours, I spend at least two or three more relaxing in bed. That’s almost half my life! Now, I have a decent bed with two separated electric slatted bed frames, comfortable mattresses and a double duvet to keep me warm in winter and cool(ish) in summer. This is more or less everything I need to make my life in the sack as pleasant as possible.

Maar laat me eerst eens deze open deur intrappen. We brengen een derde van ons leven in bed door. Nou ja, dat zeggen ze dan altijd. Ik vermoed dat dit weetje is gebaseerd op het wetenschappelijke feit dat we het best functioneren met acht uur slaap per etmaal. Maar wie ooit die conclusie trok, heeft mij buiten zijn onderzoek gelaten. Want nu ik er zo over nadenk, durf ik wel te zeggen dat ik bovenop de acht uur slaap met gemak nog eens twee of drie uur lig te relaxen in bed. Alles bij elkaar is dat bijna mijn halve leven! Gelukkig heb ik een lekker bed met twee aparte elektrisch verstelbare bedbodems, comfortabele matrassen en een vierseizoenendekbed dat me in de winter warm houdt en in de zomer (soort van) koel. Dit is zo’n beetje alles om mijn leven in bed zo fijn mogelijk te maken.

Libeco linen bedding

Well, what do you think of the new Libeco California Strawberry duvet covers I got? I had so much fun combining them with all the throw pillows, vases, art and books I have around the house.  / Dusss…wat vind je van de nieuwe Libeco California Strawberry dekbedovertrekken? Het was een feestje om ze te combineren met alle sierkussens, vazen, kunstwerken en boeken die ik hier in huis heb.

Except for one thing. I never invested in some good duvet covers – until now (sidenote: don’t even get me started on my fitted sheets – mine are always too small and make my mattress curl up like a banana). And so, when Bedsupply.eu offered me an x amount of store credit, I jumped at the opportunity to up my game. In fact, in true style, I actually went over my budget. It’s the story of my life, but hey! That’s the price to pay for having good taste, I guess. After going through literally every single duvet cover, bedspread, and throw pillow on Bedsupply.eu, I decided to go for these really fancy Libeco duvet covers made from the finest artisanal Belgian linen.

Op één ding na dan. Ik heb namelijk nooit écht geld uitgegeven aan goede dekbedovertrekken. Tot nu (oh enne…breek me de bek niet open over hoeslakens. Die van mij zijn echt altijd te klein en zorgen ervoor dat mijn matrassen opkrullen als bananen). Dus toen Bedsupply.eu me een x bedrag aan shoptegoed aanbood, zag ik mijn kans schoon om nu eens goed uit te pakken. Zo goed zelfs, dat ik – geheel in stijl – boven mijn budget ging. Het is het verhaal van mijn leven, maar ja! Dat is de prijs die je betaalt voor goede smaak, denk ik dan maar. Nadat ik letterlijk elk overtrek, beddensprei en sierkussen op Bedsupply.eu had bekeken, koos ik uiteindelijk heel chique Libeco dekbedovertrekken gemaakt van het beste ambachtelijk gemaakte Belgische linnen.

Bedsupply Libeco California Strawberry

I may be what you would call a gay divorcee, but this is still ‘my side of the bed’. / Ik mag dan wel een gay divorcee zijn, maar dit is nog altijd ‘mijn kant van het bed’.

And you know what? They’re worth every penny. At least, that’s what I’ve been telling myself. What also helps me justify the amount of money I lavished, is that fashion designer Vivienne Westwood keeps going around telling people to buy less, choose well and make it last. I mean, who can argue with that these days? I know I can’t. That being said, there were at least ten other duvet covers I might have bought at Bedsupply.eu as well. Let me share some of my favorites with you, along with some practical tips and tricks. Oh, and by the way, don’t forget to get matching fitting sheets!

En weet je wat? Ze zijn het dubbel en dwars waard. Althans, dat is dan maar wat ik tegen mezelf zeg. Wat me ook helpt het bedrag dat ik uitgaf te rechtvaardigen, is dat modeontwerpster Vivienne Westwood altijd zegt: koop minder, kies goed en laat het lang meegaan. Wie kan daar nu iets tegenin brengen, toch? Ik in ieder geval niet! Dat gezegd hebbende, waren er minimaal tien andere dekbedovertrekken op Bedsupply.eu die ik zo zou hebben gekocht. Zal ik een paar van mijn favorieten met je delen samen met wat praktische tips? Oh, en voor ik het vergeet…denk je ook aan bijpassende hoeslakens?

Bedsupply.eu

The devil is in the details! Notice how the Damai Coral fitted sheets make all the difference? My bed wouldn’t look nearly as nice with run of the mill white fitted sheets. / Het venijn zit ‘m in de details! Zie je hoe de Damai Coral hoeslakens een enorm verschil maken? Mijn bed zou er een stuk minder mooi uitzien met standaard witte hoeslakens!

Ten INTERIORATOR approved duvet covers that you can buy at BEDSUPPLY.EU / Tien door INTERIORATOR goedgekeurde dekbedovertrekken op BEDSUPPLY.EU

So, I picked ten duvet covers…just for you! And let me tell you, they don’t deserve the Interiorator seal of approval for nothing. First, as much as I like bold patterns in general, they don’t necessarily work on a duvet cover. Since your bed usually covers quite a big surface, a bold pattern can be a tad overwhelming – especially if you already have a work of art hanging over your bed. Combining a patterned duvet cover with wallpaper can also be a daunting challenge, I can tell you free of charge. In fact, I’ve had wallpaper in my bedroom twice, both times with very busy patterns (you know me) and it forced me to stick to patternless duvet covers. This is one of the most vexing First World problems out there, people!

Jaja, ik heb tien dekbedovertrekken speciaal voor jou geselecteerd. En die krijgen niet zomaar het Interioratorkeurmerk. Als eerste moet ik kwijt dat grote patronen niet altijd werken op een dekbedovertrek. Omdat je bed vaak een groot oppervlakte beslaat, kan een groot patroon al snel een beetje overheersend woren – al helemaal als je ook nog eens een kunstwerk boven je bed wil hangen. Een dekbedpatroon kan ook heel lastig te combineren zijn met een behangprint, kan ik je kosteloos vertellen. Ik had de afgelopen jaren twee verschillende superdrukke behangprints in de slaapkamer (je kent me) en die zagen er toch echt alleen goed uit met effen overtrekken. Dit is hét meest uitdagende Eerstewereldprobleem van onze tijd, mensen!

A typical week night at the Interiorator residence invariably includes a giant Aperol Spritz, green olives with anchovies and wasabi flavored edamame beans….just kidding! Still, I have to admit that from time to time, I love to end the day in bed with a drink and something to nibble because why not. The paper coaster I once bought during a trip through Amish country says it all: ‘The hurrier I go, the behinder I get’.  / Een doordeweekse avond thuis bij Interiorator eindigt zonder uitzondering met een gigantische Aperol Spritz, groene olijven met ansjovis en edamameboontjes met wasabismaak…grapje! Toch moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik het van tijd tot tijd in bed kan genieten van een drankje en een knabbeltje want waarom niet. De papieren onderzetter kocht ik ooit tijdens een reisje door Amish country. ‘The hurrier I go, the behinder I get’ zegt het toch helemaal?

Another one of my cardinal rules is that your new duvet cover – or any other item in your home, for that matter – has to look good enough to be featured in an interior design magazine. I know that’s setting the bar really high, but I’m trying to help you out here. Just close your eyes and imagine what your bedroom is going to look like before you click the ‘add to basket’ button. Feel like picking up the phone and calling Architectural Digest? Great, go ahead! Is the picture in your head a bit too meh? For heaven’s sake, keep looking.

Een andere regel is dat ik echt vind dat een nieuw dekbedovertrek – of om het even welk ander nieuw item dat je in huis haalt – er zo goed uit moet zien dat het in een woonblad kan. Ik realiseer me dat de lat daarmee hoog ligt, maar ik bied je een helpende hand. Doe je ogen maar eens dicht en stel je voor hoe je slaapkamer eruit gaat zien voordat je op de ‘voeg aan mijn mandje toe’-knop klikt. Krijg je gelijk de neiging om de telefoon te pakken en Architectural Digest te bellen? Mooi, ga je gang! Is het plaatje in je hoofd een beetje te ‘meh’? In godsnaam, zoek verder!

1 – Essenza Metze Rose Percal

Bedsupply Essenza Metze Rose Percal

It’s ruffle mania, folks! If you want to create a visual interest without using a pattern, then texture is what you need – and you could do worse than snap up these Essenza Metze Rose Percal covers.

Van deze ruusjes krijg jij een roesje! Als je naar iets fijns wil kijken dat geen dessin is, dan is textuur wat je nodig hebt. En in dat geval is dit Essenze Metze Rose Percal overtrek zeker geen slechte keuze!

2 – Kayori Yiya Taupe Flanel

Bedsupply Kayori Yiya Taupe Flanel

Did you know I used to do color consulting sessions at DIY markets across the Netherlands? I’d help people pick just the right paint color for their living room or bedroom. That may sound fine to you, but nine times out of ten I felt like I was throwing pearls before swine. The only color that anyone (but me) wanted was taupe. Ever since, it has been the one color I hate with the burning passion of a thousand suns. Until now, I guess. Because this Kayori Yiya Taupe Flanel duvet cover actually looks quite nice. Must be the orange stripes!

Wist jij dat ik jarenlang kleuradviezen heb gegeven bij bouwmarkten in heel het land? Ik hielp dan klanten met het uitzoeken van precies de goede kleur voor hun woonkamer of slaapkamer. Dat klinkt misschien heel leuk, maar negen van de tien keer voelde het als parels voor de zwijnen. De enige kleur die iedereen (behalve ik) wilde, was taupe. Sinds die tijd is het de kleur die haat met de allesverzengende hitte van duizend zonnen. Tot nu, denk ik. Want dit Kayori Yiha Taupe Flanel dekbedovertrek ziet er eigenlijk heel erg ok uit. Het zijn vast de oranje strepen die het afmaken!

3 – Covers & Co No Wallflower Multi Percal

Bedsupply Covers & Co No Wallflower

So, this is where I’m going to break my ‘no bold patterns’ rule. The reason why I think this floral pattern on the Covers & Co No Wallflower Multi Percal works so well, is that it looks clean and modern. I can even imagine it would work with  – gasp! – white walls, meaning that this duvet cover would work for a) people who live in rental apartments where they’re not allowed to do any painting and b) total cowards. BTW, that peacock headboard is a nice finishing touch, don’t you think? I managed to find it for you online.

Ok, dus dit is het moment waarop ik van mijn ‘geen grote patronen’-regel afwijk. De reden waarom ik denk dat dit bloemenpatroon van Covers & Co No Wallflower Multi Percal zo goed werkt, is dat het er heel clean en modern uitziet. Ik kan me zelfs voorstellen dat het werkt met – OMG – witte muren. Wat betekent dat dit dekbedovertrek uitermate geschikt is voor a) mensen die in een huurhuis wonen waar niet geverfd mag worden of b) lafaards. Oh trouwens, dat hoofdeinde in de vorm van een pauwenstaart is een mooi detail, vind je niet? En in vond het speciaal voor jou online!

Beddinghouse Ingo

Bedsupply Beddinghouse Ingo

One of the most valuable – and obvious – color lessons I’ve ever learned comes from Frank Visser of Studio IJM. If you study his work closely, you’ll notice how this stylist extraordinaire combines different shades of the same color and then adds one single item in a totally different color. Works like a charm, believe me. As you can see, the designers at Beddinghouse must have come to the same conclusion when they designed their Ingo duvet cover. Bonus points for the inspired styling. Different shades of green and one mustard accent. This, folks, is one great bedroom.

Eén van de meest waardevolle – en voor de hand liggende – kleurlessen leerde ik ooit van Frank Visser van Studio IJM. Als je goed naar zijn werk kijkt, dan zie dat deze stylist extraordinaire verschillende tinten van dezelfde kleur combineert en er dan één element in een totaal andere kleur aan toevoegt. Werkt als een tierelier, geloof me. Zoals je kunt zien, kwamen de ontwerpers bij Beddinghouse tot dezelfde conclusie toen ze het Ingo dekbedovertrek ontwierpen. Bonuspunten trouwens voor de geniale styling. Verschillende tinten groen en dan één mosterdkleurig accentje. Dit, mensen, is een mooie slaapkamer.

4 – Beddinghouse Greenwood Multi

Bedsupply Beddinghouse Greenwood Multi

Another duvet cover from Beddinghouse I contemplated buying is a design called Greenwood Multi. I quite liked the hexagonal pattern and the balanced color combination. But boy, how hard it must be to find a painting or a poster to go with it. I found exactly one – ONE! – matching work of art at my local art library (and yes, art libraries are a thing in the Netherlands). Promise me you’ll get it if you decide to buy Greenwood.

Een ander dekbedovertrek van Beddinghouse dat ik bijna had gekocht, is Greenwood Multi. Ik was eigenlijk wel een fan van dat zeshoekige patroon en de uitgebalanceerde kleurcombinatie. Maar man, man, man, wat moet het een uitdaging zijn om een er een bijpassend schilderij of poster bij te vinden. Ik vond er precies één – ÉÉN! – bij Kunstuitleen Rotterdam. Beloof me dat je het in huis haalt als je besluit om Greenwood in huis te halen.

5 – Snurk Breton Bonsoir Pink Percal

Bedsupply Breton Bonsoir Pink Percal

‘Snurk’ is Dutch for snoring – something I’m a bit of an expert at, my ex will readily confirm. Be that as it may, I once interviewed Peggy and Erik, the founders of Snurk. And they were so nice and down to earth, I thought I’d give them a little shout out here. But that’s not the main reason I like their Breton Bonsoir Pink Percal duvet cover. Horizontal stripes are perfect if you want to add a little oomph to your bedroom but don’t want to go overboard pattern wise. Promise me this, however. Don’t ever, ever wear horizontal stripes if you’ve been packing on the pounds. Believe me, I’ve been there and it ain’t pretty.

Snurken is iets waar ik een expert in ben, zal mijn ex direct beamen. Hoe dan ook, interviewde ik ooit de oprichters van Snurk, Peggy en Erik. Ze waren zo sympathiek en bescheiden, dat ik ze bij deze de hartelijke groeten doe hier. Maar goed, dat is niet de belangrijkste reden waarom ik hun Breton Bonsoir Pink Percal dekbedovertrek zo fijn vind. Horizontale strepen zijn perfect als je je slaapkamer een beetje extra ‘oomph’ wil geven maar het niet te bont wil maken met de dessins. Beloof me één ding. Draag nooit, maar dan ook nooit, horizontale strepen als je een beetje bent aangekomen. Geloof me, dat overkwam mij ooit en het was geen gezicht.

6 – Passion for Linen Maxime Light Blue

Bedsupply Passion for Linen Maxime Light Blue

A whopping 310 euros for a duvet cover plus matching pillow case? I know what you’re thinking right now and I am with you. This Passion for Linen Maxime Light Blue is going to cost you an arm and a leg, but it looks sooooo comfy. And you know what the best part is? After a long night of tossing and turning, I am sure the linen is going to look more crumpled than….uuuh, something that is really, really crumpled. But it doesn’t matter because it’s linen, baby! Just like my face after a long night of partying, it’s supposed to look crumpled!

Driendhonderdentien euro voor een dekbedovertrek plus bijpassend kussensloop? Ik weet wat je denk en ik begrijp je. Dit Passion for Linen Maxime Light Blue overtrek is een rib uit je lijf, maar het ziet er zooooo comfortabel uit. En weet je wat nog het allerfijnst is? Na een hele nacht woelen en draaien, weet ik zeker dat het linnen er gekreukter uit gaat zien dan….eeeh, iets dat echt heel erg gekreukeld is. Maar het maakt niet uit, want het is linnen! Het hoort er gewoon gekreukt uit te zien, net als mijn gezicht na een nachtje doorhalen.

7 – Good Morning Wealthy

I can’t believe how much this Good Morning Wealthy duvet cover looks like one of those Josef Frank prints at Svenskt Tenn. I always call the style of this fancy yet funky Stockholm interior design store ‘Swedish grannies on acid’. If they’re a little too far out of your league, then this duvet cover with its fresh colors is a fine alternative.

Bizar hoe dit Good Morning Wealthy dekbedovertrek lijkt op de Josef Frank dessins bij Svenskt Tenn. Ik noem de stijl van deze deftige maar funky interieurwinkel in Stockholm graag ‘Zweedse oma’s op LSD’. Als hun spullen een beetje buiten je budget liggen, dan is dit overtrek met z’n frisse kleuren een prima alternatief.

8 – Heckett & Lane Kimi Terra Rose

The pattern on this Heckett & Lane Kimi Terra Rose cover is definitely something else. Notice the wall behind the bed, by the way? I suppose adding structure to it is the only way to add something visually interesting that doesn’t compete with the duvet pattern. I love the added touch of the striped pillows, by the way. Different patterns can definitely work if you stick to the same color palette.

Het patroon van dit Heckett & Lane Kimi Terra Rose overtrek is apart maar mooi. En kijk eens naar de muur achter het bed? Structuur is één manier om een visueel element toe te voegen dat niet met het dekbedovertrek concurreert. En wat een heerlijk detail, die gestreepte kussens. Verschillende dessins werken altijd als je maar binnen hetzelfde kleurenpalet blijft.

9 – At Home with Marieke Traditional Groen

Bedsupply At Home with Marieke Traditional Groen

For a moment I thought that this Traditional Groen duvet cover by At Home with Marieke featured actual fur trimmings. But then I realized it’s trompe l’oeil, beeyatch! All I have to say is that I like it. I like it a lot. And that extra throw pillow adds a nice little accent, don’t you think? As it happens, Bedsupply.eu has them in spades.

Heel even dacht ik dat dit Traditional Groen dekbedovertrek van At Home with Marieke van echte stroken bont was voorzien. Maar toen had ik het door…het is trompe l’oeil, beeyatch! Wat anders kan ik zeggen dan dat ik het te gek vind? Te gek! En dat extra sierkussen is zo’n fijn accent, vind je niet? Heel toevallig heeft Bedsupply.eu die in overvloed!

10 – House in Style Vienna White Percal

Bedsupply House in Style Vienna White Percal

So, is white ever okay for a duvet cover? Sure it is! As long as you get a nice bedspread, it won’t be a total snoozefest. Just take a look at this House in Style Vienna White Percal and you’ll catch my drift.

Okay, dus is wit dan nooit een goede kleur voor een dekbedovertrek? Natuurlijk wel! Zolang je het combineert met een fijn beddensprei, wordt het niet slaapverwekkend. Kijk maar naar House in Style Vienna White Percal en je begrijpt precies wat ik bedoel.

Well? Are you ready to do a little shopping on Bedsupply.eu? I hope so! Let me know in the comment section below what you bought! / Nou? Zin om een beetje te gaan shoppen op Bedsupply.eu? Ik hoop het! Laat me in een reactie onder dit artikel weten wat je hebt besteld!